19 november 2019

14:30 - 15:00

Check-in

15:00 - 15:10

Welkom en opening door dagvoorzitter Tom van 't Hek

15:10 - 15:40

Trends en visies op het plenaire podium

15:40 - 16:30

Tafelsessies - eerste ronde; terugkoppeling vanuit de zaal

16:30 - 17:00

Pauze

17:00 - 17:50

Tafelsessies - tweede ronde; terugkoppeling vanuit de zaal

17:50 - 18:00

Afronding

18:00 - 19:30

Diner en netwerken